Matemàtiques

PER APRENDRE ELS EUROS
http://www.teachingmoney.co.uk/eurosite/wb/ClassPresentsEURO.html

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/escenaris/restaurant/r1p6.html


PER JUGAR AMB NÚMEROS ROMANS
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=https://clic.xtec.cat/projects/romans2/jclic/romans2.jclic.zip&lang=ca&title=Els+n%FAmeros+romans
NÚMEROS ROMANS
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IAtWxaQLboY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_ihVnbX2Xzo" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
PER TREBALLAR MIDES DE CAPACITAT

Laboratorio de los experimentos


QUÈ PESA CADA COSA?

QUADRATS MÀGICS
http://clic.xtec.ca t/db/act_ca.jsp?id=1324

ENCREUAMENTS NUMÈRICS 
http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1314

FRACCIONS
Jugueu una estona amb les fraccions.
http://genmagic.org/mates2/fraccio_cas.html

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.html
( colorea, rojos y azules, escalas)


EUROS
Perquè pogueu practicar jugant!!

“El restaurant”

TRUCS PER A UTILITZAR EN LES TAULES DEL 6, 7, 8 I 9
Trucs per a les taules del 6, 7, 8 i 9
Trucs de la taula del 9


ELS MESOS DE L'ANY

EL RELLOTGE
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/rellotge/jclic/rellotge.jclic.zip&lang=ca&title=El+rellotge
DIVISIONS ENTRE 1 XIFRA
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/divxfra/jclic/divxfra.jclic.zip&lang=ca&title=L%27Algoritme+de+la+divisi%F3
ENDEVINA EL NÚMERO QUE FALTA
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=68

POLÍGONS
Perquè podeu treballar més el tema dels polígons, us penjo aquests webs:
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/quadrilaters/index.htm
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=10&pos=0
http://www.xtec.cat/~jbuil/tangram/

TAULES DE MULTIPLICAR
Per aprendre les taules jugant, us penjo aquestes webs:

Joc de l’oca


Pas de la suma a la multiplicació

Atrapa al correcto  http://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html

Dibuixos amagats: http://www.xtec.es/%7Emfortun4/dibuamas.htm

Diferents jocs per practicar les taules http://www.xtec.es/centres/b7001292/curs%2009-10/activitats/taules/taules.htm

Caçar bombolles
http://www.genmagic.org/repositorio/displayimage.php?album=1&pos=30
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-294

Multiplicacions en 2 minuts
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/tercer/operacions/sumatemps3.swf

Enfonsar vaixells http://www.xtec.cat/~jarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html

Practicar taules http://www.xicotetasofia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73:taules-de-multiplicar&catid=21:taules&Itemid=7

Jclic http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3167
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1288

Practicar la multiplicació per les unitats seguides de zeros
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/usc/multipli/mult_usc_e_p.html

Punxar bombolles amb peixos
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/Tablas/TablasIE.html

Jocs ràpids de les taules de multiplicar
http://www.multiplication.com

Taules de multiplicar
http://empiezoaaprender.blogspot.com.es/search/label/Matem%C3%A1ticasTAULA DEL 2 TAULA DEL 3 TAULA DEL 4 TAULA DEL 5 TAULA DEL 6 TAULA DEL 7 TAULA DEL 8 TAULA DEL 9

No hay comentarios:

Publicar un comentario